HAKY- BAKI DIELNIČKY ( pre malé detičky) od 2 rokov

“ Každé dieťa je umelec”, povedal Pablo Picasso 

a na dielničkách mu na to pripravíme priestor.

Pozývame všetky deti od 2 rokov😊, ktorým umožníme zoznámiť sa s rôznymi známymi🍀 aj menej bežnými materiálmi🍎, ponoriť sa do procesu spoznávania, skúšania, vyhodnocovania a tvorenia. 

Pracujeme s materiálmi ako piesok, slizy, blatíčko, voda🐠, cestovinky…Deti skúšajú, čo im je príjemné 😊a čo nepríjemné😝. Necháme deti pokojne ufúľať sa 🐾. Je to dôležité pre ich vývoj, pre pocit, že byť ufúľaný a špinavý je tiež v poriadku 👍.

Na začiatku detí ľahko predvedieme témou a pozastavíme sa pri každom z piatich “ stanovíšť”“ a necháme na dieťatku, ktoré si vyberie ako prvé…👀

Deťúrence sa učia zábavnou formou o okolitom svete. Pozorujú, skúšajú, posúvajú svoje hranice, spoznávajú, vyhodnocujú… a my im do toho zasahujeme minimálne.🙏

Pracujeme v radosti 🌞 a vedieme deti k radosti 🌞 ( nie k dokonalosti ).

Najdôležitejší je proces ponorenia sa do “práce”.

Deti nakoniec vedieme k uprataniu, k úmytiu rúk, nôžok, tváričky…

Tešíme sa na Vás už v nedeľu 29. októbra o 10,30- 12,00h

Do skorého ufúľania, priatelia.🐾🖐👣

Prihlásiť sa môžete na: +421 907 240 429, centrumalba@gmail.com

FB, Instagram: Albacentrum

Mima