MiniŠkôlka

Cvičíme, tancujeme, hráme sa, učíme sa so šašom, tvoríme, spievame a beháme po vonku
 – a to všetko BEZ RODIČOV.

Opäť Vám ponúkame úspešný program zameraný pre deti od 2 rokov, v ktorom sa budeme hrať na škôlku.

Ide o 2 dopoludnia v týždni – štvrtok a piatok alebo pondelok a utorok– od 8,00h do 12,00h.

Cieľom programu je rozvíjať sociálne a komunikačné zručnosti, samostatnosť detí, jemnú a hrubú motoriku a podporiť ľahšiu adaptáciu detí do kolektívu bez rodičov.

Náplňou Miniškôlky je  CVIČENIE A TANCOVANIE, TVORIVÁ ČINNOSŤ, UČENIE SA SO ŠAŠOM, SPIEVANIE, DIVADIELKO, VOĽNÁ HRA   A POBYT VONKU.

V rámci učenia a cvičenia sa deti oboznámia s programom ZVIERATKOVO, MESTEČKOVO, OSTROV OBJAVOV, ktoré sú zamerané na multizmyslové poznávanie sveta okolo nás, na poznávanie a hranie sa na zvieratká, poznávanie svojho tela, prírody, farieb,...
Celkovo je program Miniškôlky zameraný na všestranný rozvoj detí a podporovanie prirodzeného vývinu dieťatka.
Našou snahou je podporiť spontánnosť a tvorivosť u detí, individuálne pristupovať k potrebám a vývinovému tempu každého dieťatka.

Počas dopoludnia podávame deťom čajík, zdravú vodičku a desiatu.

Miniškôlku vedú Mima (pedagogička a psychologička)
                           Baška (pedagogička a herečka)