O nás

RODINNÉ CENTRUM ALBA bolo vytvorené v roku 2012 za účelom vytvárať príjemné a podnetné prostredie pre deti, rodičov, tehuľky a ostatných dospelákov a podporiť v nich tvorivý spôsob života, radostný pocit a pohodu.

RC Alba ponúka novozrekonštruované priestory, ktoré tvoria: farebná herňa, tvorivá PIPI (dlhá pančucha) dielňa, pohybová sála, miestnosť na vzdelávanie a vonkajší dvor pre deti.

Priestory sú veľmi útulné, všetky aktivity prebiehajú v rodinnej atmosfére v malých skupinách s maximálnym počtom 8 osôb.

RODINNÉ CENTRUM ALBA:

POHYBOVÉ, TVORIVÉ, TEHOTENSKÉ a VZDELÁVACIE centrum

ZDRAVO - HRAVO A TVORIVO - je cesta, po ktorej chceme napredovať.

  • podporovať zdravý vývin detí prostredníctvom pohybovej, tvorivej a vzdelávacej činnosti
  • poskytnúť priestor (nielen) pre rodičov na rodičovskej dovolenke na aktívny oddych sprevádzaný strážením dieťatka odborným personálom v našej herni
  • ponúknuť vzdelávacie semináre a kurzy pre rodičov a pre všetkých, ktorí majú záujem obohatiť sa o niečo nové a zmysluplné.