HAKY- BAKI DIELNIČKY - “Ufúľané hrátky”

Pozývame Vás na príležitostné HAKY- BAKI dielničky pre deti od 15 mesiacov.

Vytvoríme priestor, kde deti môžu s radosťou skúšať a spoznávať rôzne materiály, ufúľať sa pri tom a užiť si hru a celý proces spoznávania a tvorenia.

Pripravíme päť aktivít na jednu tému  spojených s rôznymi materiálmi ako sú piesok, blatíčko, farby, voda… 

( všetko “jedlé”).
Pre deti je veľmi dôležité dostať sa do kontaktu “ s ufúlanosťou” a zažiť pocit, že byť ufúľaný je v poriadku. Tento pocit je dôležitý aj pri odplienkovaní sa detí👍. Samozrejme, že k detičkám, ktoré sa neradi zašpinia, pristupujeme s rešpektom a s citom im ponúkame jednotlivé aktivity. Pre deti sú nachystané aj “ suché” 🐞aktivitky, pri ktorých sa neušpinia.

Dôleźitý je proces ponorenia sa🐳 do hry, do spoznávania a skúšania.

Najdôležitejšia je radosť. Viesť deti v radosti🦋 k radosti.🦋

No a na záver všetko upraceme spoločne a umyjeme sa.

Takže priatelia, do skorého ufúľania.🙃


Najbližší termín: v nedeľu 29.októbra o 8,30- 10,00h

Lektorka: Mima