TEHUĽKY

"Akým spôsobom svet zaobchádza s dieťaťom,
a to už aj s prenatálnym, takým spôsobom
bude dieťa zaobchádzať so svetom."
                                         (P.G.Fedor-Freybergh)