ŠKOLA INTUÍCIE

Ponúkame Vám nový koncept alternatívneho vzdelávania detí a teenagerov v oblasti rozvoja pravej mozgovej hemisféry, intuície a vedomej tvroby života.

V Nitre opäť od septembra 2022

Info: www.intuicia.eu

skola.intuicie@gmail.com

Tel. - 0908 463 560