FaNyART kids - messy art & play

“ Každé dieťa je umelec”, povedal Pablo Picasso 

a my mu na to pripravíme priestor.

Pozývame všetky deti od 2 rokov😊, ktorým umožníme zoznámiť sa s rôznymi známymi🍀 aj menej bežnými materiálmi🍎, ponoriť sa do procesu spoznávania, skúšania, vyhodnocovania a tvorenia. 

Pracujeme s materiálmi ako piesok, slizy, blatíčko, voda🐠, cestovinky…Deti skúšajú, čo im je príjemné 😊a čo nepríjemné😝. Necháme deti pokojne ufúľať sa 🐾. Je to dôležité pre ich vývoj, pre pocit, že byť ufúľaný a špinavý je tiež v poriadku 👍.

Na začiatku detí ľahko prevedieme témou a pozastavíme sa pri každom z piatich “ stanovíšť”“ a necháme na dieťatku, ktoré si vyberie ako prvé…👀

Deťúrence sa učia zábavnou formou o okolitom svete. Pozorujú, skúšajú, posúvajú svoje hranice, spoznávajú, vyhodnocujú… a my im do toho zasahujeme minimálne.🙏

Pracujeme v radosti 🌞 a vedieme deti k radosti 🌞 ( nie k dokonalosti ).

Najdôležitejší je proces ponorenia sa do “práce”.

Deti nakoniec vedieme k uprataniu, k úmytiu rúk, nôžok, tváričky…

Do skorého ufúľania, priatelia.🐾🖐👣

Prihlásiť sa môžete na: +421 907 240 429, centrumalba@gmail.com

FB, Instagram: Albacentrum

Termín: 11.mája

2 - 3 roční - 10,30 - 12,00

                                               

Vstupné: 12 eur

Lektorka: Mima