TANEČNÁ PRÍPRAVKA pre deti od 3 rokov

Otvárame tanečný krúžok, kde sa budeme s deťmi venovať rytmicko - pohybovej príprave, malým choreografiám a aj sa budeme trošku hrať.

Cieľom je hlavne zabaviť sa! a popri tom podporovať dieťatko hravo a motivačne v jeho pohybovom rozvoji. Ide o základnú pohybovú prípravu, ktorá je vhodná pre akýkoľvek štýl tancovania, ktorý si dieťatko môže neskôr vybrať.

Program je vhodný aj ako príprava pred nástupom do ZUŠ.

Výhodou je, že pracujeme s malou skupinkou detí, a tým sa im môžeme viac venovať, spoznať ich a rozvíjať ich talent.

Viac info na www.hopki.sk

Prihlasovať sa môžete u lektorky Lenky - www.hopki.sk, lenkaziak@gmail.com