RODINNÉ KONŠTELÁCIE

RODINNÉ KONŠTELÁCIE

RODINNÉ KONŠTELÁCIE
(DYNAMIKA A PORIADOK SYSTÉMOV)
vedie PaedDr. Zlata Šramová

Stavaním systemických konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, na pracovisku, zdravotné aj iné problémy. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným článkom (osobám) systému. Môžeme postaviť systemické konštelácie, ktoré reprezentujú skupiny osôb, napr. systém rodiny, pracovného kolektívu, záujmovej skupiny a ďalšie. Ale dajú sa postaviť aj konštelácie, ktorých jednotlivé zložky predstavujú symptómy hodnôt, vnútorné obsahy, sny, atď.

Postupným prebudovávaním systému sa nachádza jeho vnútorný poriadok. Jednotlivec i ostatní členovia konštelácie si v nej hľadajú „správne" miesto. Zažitie procesu hľadania správneho miesta v systéme ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov. Nielen ten, kto si stavia vlastný systém, ale aj tí, ktorí stoja v systémoch iných, či ktorí sa „len" pozerajú, majú možnosť vidieť a emočne prežiť malé rituály umožňujúce nastolenie rovnováhy v systéme. 

Zakladateľom tohto prístupu je nemecký psychoterapeut Bert Hellinger a úspešne ho rozvíjajú jeho žiaci Mathias Varga von Kibéd, I. Sparre a ďalší.

Seminár povedie PaedDr. Zlata Šramová, psychoterapeutka a liečebná pedagogička. V súčasnosti má privátnu klientelu, venuje sa práci so staršími a umierajúcimi. Vedie vzdelávacie semináre a prednášky pre pracovníkov v zdravotnej a sociálnej sfére. Spoločne s Ivanom Verným a Pavlom Konečným lektorovala prvý výcvik „Integrácia procesovej práce v systemických štruktúrach“ na Slovensku a v súčasnosti spoločne s odborným tímom pripravuje druhý výcvik v Brne. ( pozri www.alluvio.eu),

Miesto konania: Rodinné centrum ALBA, Štefánikova 144, 94901 Nitra 
Najbližší termín: 10. októbra 2020  , od 9,00 hod do 18,00 hod., medzitým cca hodinová prestávka na obed.
Prihlášky posielajte na: alba@albacentrum.sk alebo na tel.č.0907 240 429

Kurzovné je 50 EUR (študenti a ženy na materskej 45 eur) a hradí sa na mieste.      

Ako prípravu na seminár Vám doporučujeme zaoberať sa otázkami, ktoré nájdete v prílohe.