Dieťa je šanca každého rodiča rásť

   Rodičia boli kedysi deťmi a deti budú raz rodičmi. To, akými budeme rodičmi, sa rozhoduje už v detstve, a to, akými sme rodičmi, veľmi zásadne ovplyvňuje naše deti. Svoje rodičovské modely sa učíme už v ranom detstve od svojich rodičov.
Všetko, čo deti robia a hovoria, nejakým spôsobom vždy súvisí s nami. Či sa nám to páči, alebo nie. Deti sú našim zrkadlom. Svoje dieťa vychovávame tým, ako žijeme. A to, ako sme žili, poznáme na živote nášho dieťaťa, na jeho rozhodnutiach. Darmo mu budeme kázať " piť vodu a my sami budeme piť víno", darmo mu budeme hovoriť, aby sa rozdelilo s vecami, keď my lipneme na veciach a nevieme ich "pustiť"...
     Naše deti sú nekonečný dar pre náš rast, pretože sa pred nimi správame väčšinou prirodzene a dovolíme im poznať aj tie najvnútornejšie stránky nás samých. Sme s nimi často a cítime sa pred nimi v bezpečí, a preto sa toľko nekontrolujeme. Aj keď sa zachováme nepekne, naše dieťa o nás stále stojí, stále túži po našej láske. Je paradoxné, ale my, dospelí, by sme veľakrát nedovolili, aby sa k nám niekto správal tak, ako sa my správame k svojim deťom.
     Dieťa je šanca pre každého rodiča. Šanca dozvedieť sa o sebe všetko, pohnúť sa vo svojom živote ďalej, šanca poznať sa a pochopiť. Dieťa je dokonalé zrkadlo nášho života a našich vzťahov. Využime jedinečnú príležitosť tohoto dokonalého zrkadla. Počúvajme svoje dieťa a využime jeho nekonečnú múdrosť a jeho dokonalé prijatie. UŽ NIKDY V ŽIVOTE  ŤA NEBUDE MAŤ NIKTO TOĽKO RÁD A TOĽKO TI  DOVEROVAŤ. UŽ NIKDY NIKTO O TEBE NEBUDE TOĽKO VEDIEŤ..