CVIČENIE s bábätkami

Detíčky od 3 do 6 mesiacov.

Začiatok kurzu:  Október 2018

10 stretnutí : 1x týždenne/ 45 minút
Cena: 55 eur
Lektor: Anička

Ide o príjemne strávený čas mamičiek so svojimi bábätkami, kde si s dieťatkom zacvičíme, zaspievame mu, naučíme sa ako správne manipulovať s bábätkom, zatancujeme si s ním a porozprávame sa.

Cvičíme jemne, s láskou a dobrou náladou.
Deti do cvikov nenútime, rešpektujeme ich potreby, náladu, psychomotorické tempo a hlavne deti neporovnávame.